8. Ennominae
- Afriberina tenietaria
- Afriberina terraria
- Apochima flabellaria
- Artiora evonymaria
- Athroolopha chrysitaria
- Cabera leptographa
- Calamodes subscudularia
- ****. Charissa intermedia
- Chondrosoma fiduciaria
- Compsoptera argentaria
- Compsoptera caesaraugustanus
- Costignophos avilarius
- Crocallis albarracina
- Crocallis auberti
- Crocallis boisduvaliaria
- Crocota niveata
- Crocota pseudotinctaria
- Dasypteroma thaumasia
- Dyscia distinctaria
- Dyscia raunaria
- Eilicrinia cordiaria
- Eilicrinia trinotata
- ****. Ekboarmia atlanticaria
- Elophos andereggaria
- Elophos operaria
- Elophos zelleraria
- Elophos zirbitzensis
- Enconista spodiaria
- Erannis ankeraria
- Glacies canaliculata
- Peribatodes psoralaria
- Tephrina catalaunaria
- Tephrina inconspicuaria
- Tephrina pulinda
- Tephronia espaniola
- Tephronia gracilaria
- Therapis flavicaria
- Toulgoetia cauteriata
- Zernyia granataria
- Abraxas grossulariata
- Calospilos sylvata
- Calospilos pantaria
- Lomaspilis marginata
- Stegania cararia
- Stegania trimaculata
- Macaria notata
- Macaria alternata
- Macaria signaria
- Macaria liturata
- Macaria wauaria
- Macaria artesiaria
- Digrammia rippertaria
- Macaria carbonaria
- Heliomata glarearia
- Bichroma famula
- Isturgia limbaria
- Isturgia limbaria delimbaria
- Isturgia roraria
- Itame vincularia
- Itame brunneata
- Tephrina murinaria
- Tephrina arenacearia
- Tephrina assimilaria
- Enconista miniosaria
- Enconista miniosaria perspersaria
- Neognopharmia stevenaria
- Rhoptria asperaria
- Pygmaena fusca
- Cepphis advenaria
- Petrophora chlorosata
- Petrophora binaevata
- Petrophora convergata
- Petrophora narbonea
- Liodesina homochromata
- Plagodis pulveraria
- Plagodis dolabraria
- Pachycnemia benesignata
- Pachycnemia tibiaria
- Pachycnemia tibiaria pravieli
- Epione repandaria
- Epione vespertaria
- Pseudopanthera macularia
- Pseudopanthera macularia meridionalis
- Hypoxystis pluviaria
- Apeira syringaria
- Ennomos autumnaria
- Ennomos quercinaria
- Ennomos alniaria
- Ennomos fuscantaria
- Ennomos erosaria
- Ennomos quercaria
- Selenia lunularia
- Selenia tetralunaria
- Odontopera bidentata
- Odontopera bidentata oreas
- Crocallis tusciaria
- Crocallis dardoinaria
- Crocallis dardoinaria atlantica
- Ourapteryx sambucaria
- Angerona prunaria
- Biston strataria meridionalis
- Biston betularia
- Apocheima pilosaria
- Apocheima pilosaria prostae
- Erannis defoliaria
- Agriopis aurantiaria
- Agriopis aurantiaria celui
- Agriopis marginaria pallidata
- Agriopis bajaria
- Lycia hirtaria diniensis
- Lycia alpina
- Lycia zonaria
- Lycia florentina
- Lycia florentina italica
- Lycia graecarius
- Lycia pomonaria
- Lycia isabellae
- Chemerina caliginearia
- Menophra japygiaria
- Menophra nycthemeraria
- Menophra nycthemeraria dinicola
- Menophra harterti
- Menophra harterti thuriferaria
- Crocota tinctaria
- Crocota peletieraria
- Athroolopha pennigeraria
- Eurranthis plummistaria
- Nychiodes obscuraria
- Nychiodes andalusiaria
- Nychiodes mauretanica
- Ecleora solieraria
- Calamodes occitanaria
- Sardocyrnia bastelicaria
- Peribatodes buxicolaria
- Peribatodes abstersaria
- Peribatodes subflavaria
- Peribatodes perversaria
- Peribatodes perversaria galliberia
- Peribatodes powelli
- Peribatodes powelli aragonis
- Peribatodes umbraria
- Peribatodes secundaria
- Peribatodes secundaria druentiaria
- Peribatodes ilicaria marinaria
- Selidosema brunnearia
- Selidosema brunnearia pyrenaearia
- Selidosema brunnearia scandinavaria
- Ekboarmia fascinataria
- Ekboarmia sagnesi
- Cleora cinctaria
- Deileptenia ribeata
- Alcis repandata
- Alcis bastelbergeri
- Alcis jubata
- Arichanna melanaria
- Hypomecis punctinalis
- Paraboarmia viertlii
- Cleorodes lichenaria
- Cleorodes lichenaria leukocyrnea
- Fagivorina arenaria
- Ascotis selenaria
- Ascotis selenaria diniaria
- Ectropis crepuscularia
- Paradarisa consonaria
- Parectropis similaria
- Aethalura punctulata
- Ematurga atomaria alpicolaria
- Ematurga atomaria isocelata
- Adactylotis gesticularia
- Adactylotis contaminaria
- Tephronia cremiaria
- Tephronia sepiaria
- Tephronia codetaria
- Tephronia codetaria cleui
- Tephronia codetaria cyrnea
- Tephronia codetaria lhommearia
- Tephronia oranaria
- Tephronia oranaria castiliaria
- Bupalus piniaria
- Bupalus piniaria bernieri
- Bupalus piniaria flavescens
- Bupalus piniaria mughusaria
- Cabera pusaria
- Cabera exanthemata
- Lomographa bimaculata
- Lomographa temerata
- Theria rupicapraria
- Theria rupicapraria culminaria
- Theria primaria
- Campaea honoraria
- Campaea honoraria ilicaria
- Hylaea fasciaria
- Hylaea fasciaria celui
- Hylaea pinicolaria
- Adalbertia castiliaria
- Pungeleria capreolaria
- Odontognophos dumetata
- Odontognophos dumetata daubearia
- Gnophos furvata
- Gnophos furvata denticulatus
- Gnophos obfuscata
- Gnophos obfuscata limosarius
- Dicrognophos sartata
- Charissa obscurata
- Charissa bellieri
- Kemtrognophos onustaria
- Kemtrognophos onustaria serrarius
- Kemtrognophos ambiguata
- Costignophos pullata
- Costignophos crenulata
- Costignophos crenulata pyrenaicus
- Rhopalognophos glaucinaria
- Rhopalognophos glaucinaria fischeri
- Costignophos italohelveticus
- Euchrognophos variegata
- Euchrognophos corsica
- Euchrognophos mucidaria
- Neognophina intermedia
- Parietaria dilucidaria
- Parietaria sproengertsi
- Parietaria sproengertsi dinicus
- Parietaria serotinaria
- Parietaria dognini
- Parietaria vittaria
- Parietaria vittaria mendicarius
- Elophos unicoloraria
- Elophos unicoloraria bubaceki
- Elophos unicoloraria occidentalis
- Elophos unicoloraria vallesarius
- Elophos caelibaria
- Elophos caelibaria spurcarius
- Sciadia tenebraria
- Sciadia tenebraria septaria
- Psodos quadrifaria
- Psodos quadrifaria pyrenaea
- Glacies alticolaria
- Glacies alticolaria gedrensis
- Glacies alpinata
- Glacies coracina
- Glacies alpmaritima
- Glacies bentelii
- Glacies panticosea
- Glacies belzebuth
- Glacies noricana
- Siona lineata
- Chariaspilates formosaria
- Aspitates gilvaria
- Dyscia penulataria
- Dyscia penulataria hispanaria
- Dyscia sicanaria
- Dyscia fagaria
- Dyscia fagaria albidaria
- Dyscia conspersaria
- Dyscia lentiscaria
- Onychora agaritharia
- Compsoptera aemiliorum
- Compsoptera opacaria
- Compsoptera jourdanaria

Sur le site
Chariaspilates formosaria Identification des chenilles
Chariaspilates formosaria Lépidoptères du Poitou-Charentes
Chariaspilates formosaria Identification des papillons
Chariaspilates formosaria Observations archivées
Membre actif du RPAPN : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/