17. Noctuinae
- Agrotis alexandriensis
- Agrotis herzogi
- Agrotis lata
- Agrotis sabulosa
- Agrotis yelai
- Dichagyris imperator
- Epipsilia cervantes
- Eugnorisma arenoflavida
- Euxoa basigramma
- Euxoa continentalis
- Euxoa mendelis
- Euxoa nevadensis
- Euxoa oranaria
- Euxoa powelli
- Euxoa segnilis
- Euxoa wagneri
- Xestia trifida
- Yigoga fidelis
- Yigoga serraticornis
- Cerastis faceta
- Cerastis leucographa
- Cerastis rubricosa
- Anaplectoides prasina
- Eurois occulta
- Coenophila jordani
- Naenia typica
- Xestia agathina
- Xestia kermesina
- Xestia cohaesa
- Xestia sexstrigata
- Xestia collina
- Xestia ochreago
- Xestia castanea
- Xestia rhomboidea
- Xestia baja
- Xestia ashworthii
- Xestia ashworthii candelarum
- Xestia triangulum
- Xestia ditrapezium
- Xestia lorezi
- Xestia alpicola
- Xestia alpicola ryffelensis
- Xestia speciosa
- Xestia speciosa modesta
- Xestia viridiscens
- Xestia rhaetica
- Xestia sincera
- Diarsia florida
- Diarsia rubi
- Diarsia brunnea
- Diarsia guadarramensis
- Diarsia dahlii
- Diarsia mendica
- Lycophotia porphyrea
- Lycophotia erythrina
- Lycophotia molothina
- Lycophotia molothina occidentalis
- Paradiarsia punicea
- Protolampra sobrina
- Coenophila subrosea
- Eugraphe sigma
- Graphiphora augur
- Opigena polygona
- Spaelotis senna
- Spaelotis ravida
- Noctua interjecta
- Noctua interjecta caliginosa
- Noctua janthe
- Noctua janthina
- Noctua interposita
- Noctua orbona
- Noctua tirrenica
- Noctua fimbriata
- Chersotis fimbriola
- Chersotis fimbriola hackeri
- Chersotis fimbriola iberica
- Chersotis cuprea
- Chersotis larixia
- Chersotis elegans
- Chersotis anatolica
- Chersotis margaritacea
- Chersotis cyrnea
- Chersotis multangula
- Chersotis multangula andreae
- Chersotis alpestris
- Chersotis oreina
- Chersotis ocellina
- Chersotis andereggii
- Chersotis rectangula
- Rhyacia helvetina
- Rhyacia helvetina pyrenaica
- Rhyacia lucipeta
- Rhyacia simulans
- Epipsilia grisescens
- Epipsilia latens
- Standfussiana insulicola
- Standfussiana nictymera
- Standfussiana wiskotti
- Standfussiana lucernea
- Standfussiana lucernea arguta
- Standfussiana lucernea cataleuca
- Standfussiana dalmata
- Standfussiana dalmata occidentalis
- Eugnorisma depuncta
- Paradiarsia glareosa
- Parexarnis fugax
- Actebia fennica
- Actebia praecox
- Ochropleura leucogaster
- Ochropleura plecta unimacula
- Ochropleura musiva
- Ochropleura flammatra
- Yigoga signifera
- Yigoga celsicola
- Yigoga forcipula
- Yigoga forcipula lithargyrula
- Yigoga nigrescens
- Dichagyris constanti
- Dichagyris renigera
- Dichagyris renigera funestissima
- Dichagyris vallesiaca
- Dichagyris candelisequa
- Cladocerotis optabilis
- Axylia putris
- Agrotis schawerdai
- Agrotis obesa
- Agrotis crassa
- Agrotis ripae
- Agrotis endogaea
- Agrotis puta
- Agrotis ipsilon
- Agrotis trux
- Agrotis trux lunigera
- Agrotis trux rubrofusca
- Agrotis exclamationis corsica
- Agrotis clavis
- Agrotis clavis corsa
- Agrotis spinifera
- Agrotis vestigialis
- Agrotis graslini
- Agrotis simplonia
- Agrotis turatii
- Agrotis cinerea
- Agrotis chretieni
- Agrotis fatidica
- Agrotis syricola
- Euxoa culminicola
- Euxoa haverkampfi
- Euxoa recussa
- Euxoa birivia
- Euxoa decora
- Euxoa decora simulatrix
- Euxoa cos
- Euxoa aquilina
- Euxoa aquilina falleri
- Euxoa distinguenda
- Euxoa hastifera
- Euxoa temera
- Euxoa nigricans
- Euxoa crypta
- Euxoa tritici
- Euxoa eruta
- Euxoa corsicola
- Euxoa obelisca
- Euxoa vitta
- Euxoa vitta rondoui
- Euxoa cursoria
- Euxoa conspicua
- Euxoa lidia

Sur le site
Diarsia brunnea Identification des chenilles
Diarsia brunnea Lépidoptères du Poitou-Charentes
Diarsia brunnea Identification des papillons
Diarsia brunnea Observations archivées
Membre actif du RPAPN : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/