7. Larentiinae
- Almeria kalischata
- Amygdaloptera testaria
- Aplocera bohatschi
- Asthena lacturaria
- Catarhoe cupreata
- Catarhoe permixtaria
- Celonoptera mirificaria
- Colostygia austriacaria
- Colostygia corydalaria
- Colostygia kitschelti
- Colostygia puengeleri
- Colostygia sericeata
- Colostygia tempestaria
- Entephria flavata
- Epirrhoe latevittata
- Epirrhoe sandosaria
- Eulithis pyropata
- Euphyia adumbraria
- Euphyia mesembrina
- Eupithecia addictata
- Eupithecia catharinae
- Eupithecia chalikophila
- Eupithecia cuculliaria
- Eupithecia gelidata
- Eupithecia herrenschmidti
- Eupithecia limbata
- Eupithecia orana
- Eupithecia pantellata
- Eupithecia praealta
- Eupithecia sinuosaria
- Eupithecia unitaria
- Thera cembrae
- Xanthorhoe conspectaria
- Xanthorhoe disjunctaria
- Xanthorhoe vidanoi
- Gypsochroa renitidata
- Lythria plumularia
- Lythria cruentaria sanguinaria
- Cataclysme riguata
- Cataclysme dissimilata
- Phibalapteryx virgata
- Phibalapteryx virgata obliquata
- Scotopteryx diniensis
- Scotopteryx coelinaria
- Scotopteryx coelinaria gerardini
- Scotopteryx coarctaria
- Scotopteryx vicinaria
- Scotopteryx peribolata culoti
- Scotopteryx peribolata proximaria
- Scotopteryx proximaria
- Scotopteryx alfacaria
- Scotopteryx alfacaria albarracina
- Scotopteryx octodurensis
- Scotopteryx octodurensis gallica
- Scotopteryx octodurensis lozerae
- Scotopteryx mucronata
- Scotopteryx mucronata umbrifera
- Scotopteryx luridata plumbaria
- Scotopteryx luridata pseudomucronata
- Scotopteryx obvallaria
- Orthonama vittata
- Orthonama obstipata
- Xanthorhoe biriviata
- Xanthorhoe designata
- Xanthorhoe decoloraria
- Xanthorhoe spadicearia
- Xanthorhoe ferrugata
- Xanthorhoe quadrifasciata
- Xanthorhoe montanata
- Xanthorhoe oxybiata
- Xanthorhoe incursata
- Catarhoe basochesiata
- Catarhoe putridaria
- Catarhoe putridaria bulgariata
- Catarhoe rubidata
- Catarhoe cuculata
- Epirrhoe hastulata
- Epirrhoe pupillata
- Epirrhoe tristata
- Epirrhoe molluginata
- Epirrhoe timozzaria
- Protorhoe corollaria
- Costaconvexa polygrammata
- Camptogramma bistrigata
- Entephria nobiliaria
- Entephria cyanata
- Entephria cyanata petronensis
- Entephria contestata
- Entephria flavicinctata
- Entephria flavicinctata corsaria
- Entephria flavicinctata gabalorum
- Entephria infidaria
- Entephria caesiata
- Entephria caeruleata
- Larentia malvata
- Antilurga alhambrata
- Anticlea derivata
- Mesoleuca albicillata
- Pelurga comitata
- Lampropteryx suffumata
- Lampropteryx otregiata
- Nebula salicata
- Nebula tophaceata
- Nebula nebulata
- Nebula achromaria
- Nebula ibericata
- Eulithis mellinata
- Ecliptopera silaceata
- Ecliptopera capitata
- Chloroclysta miata
- Chloroclysta miata clara
- Chloroclysta citrata
- Pennithera firmata
- Pennithera ulicata
- Thera britannica
- Thera vetustata
- Thera cognata
- Thera juniperata
- Eustroma reticulata
- Electrophaes corylata
- Colostygia aptata
- Colostygia aptata hesperina
- Colostygia aptata pontissalaria
- Colostygia olivata
- Colostygia aqueata
- Colostygia aqueata pyrenaeata
- Colostygia stilpna
- Colostygia stilpna mounieri
- Colostygia multistrigaria
- Colostygia multistrigaria olbiaria
- Colostygia turbata
- Colostygia turbata pyrenaearia
- Colostygia kollariaria
- Colostygia laetaria
- Colostygia cyrnea
- Hydriomena furcata
- Hydriomena impluviata
- Hydriomena impluviata insulicolata
- Hydriomena ruberata
- Hospitalia flavolineata
- Coenocalpe lapidata
- Coenocalpe millierata
- Pareulype casearia
- Pareulype berberata
- Pareulype berberata griseata
- Pareulype berberata maindroni
- Spargania luctuata
- Rheumaptera hastata
- Rheumaptera subhastata
- Rheumaptera montivagata
- Triphosa sabaudiata
- Triphosa petronata
- Euphyia biangulata
- Euphyia unangulata
- Euphyia frustata
- Euphyia frustata griseoviridis
- Euphyia scripturata
- Epirrita dilutata
- Epirrita christyi
- Epirrita autumnata
- Epirrita autumnata gueneata
- Operophtera brumata robineaui
- Operophtera fagata
- Solitanea mariae
- Perizoma taeniata
- Perizoma affinitata
- Perizoma affinitata magistraria
- Perizoma affinitata rivinata
- Perizoma alchemillata
- Perizoma hydrata
- Perizoma hydrata clarior
- Perizoma lugdunaria
- Perizoma bifaciata
- Perizoma bifaciata scitularia
- Perizoma flavosparsata
- Perizoma minorata
- Perizoma blandiata
- Perizoma albulata
- Perizoma flavofasciata
- Perizoma didymata
- Perizoma obsoletata
- Perizoma reisseri
- Perizoma sagittata
- Perizoma incultaria
- Perizoma verberata
- Perizoma parallelolineata
- Baptria tibiale
- Eupithecia tenuiata
- Eupithecia inturbata
- Eupithecia haworthiata
- Eupithecia immundata
- Eupithecia plumbeolata
- Eupithecia abietaria
- Eupithecia analoga
- Eupithecia analoga europaea
- Eupithecia linariata
- Eupithecia pulchellata
- Eupithecia pyreneata
- Eupithecia laquaearia
- Eupithecia liguriata
- Eupithecia irriguata
- Eupithecia exiguata
- Eupithecia extremata
- Eupithecia insigniata
- Eupithecia valerianata
- Eupithecia pygmaeata
- Eupithecia undata
- Eupithecia variostrigata
- Eupithecia variostrigata artemisiata
- Eupithecia silenata
- Eupithecia dissertata
- Eupithecia carpophagata
- Eupithecia sp.
- Eupithecia venosata
- Eupithecia schiefereri
- Eupithecia silenicolata
- Eupithecia alliaria
- Eupithecia alliaria notata
- Eupithecia egenaria
- Eupithecia extraversaria
- Eupithecia gueneata
- Eupithecia gratiosata
- Eupithecia breviculata
- Eupithecia thalictrata
- Eupithecia actaeata
- Eupithecia selinata
- Eupithecia trisignaria
- Eupithecia intricata
- Eupithecia intricata helveticaria
- Eupithecia veratraria
- Eupithecia veratraria eynensata
- Eupithecia cretaceata
- Eupithecia cretaceata fenestrata
- Eupithecia cauchiata
- Eupithecia satyrata
- Eupithecia absinthiata
- Eupithecia expallidata
- Eupithecia goossensiata
- Eupithecia assimilata
- Eupithecia vulgata
- Eupithecia vulgata cyrneata
- Eupithecia vulgata montium
- Eupithecia tripunctaria
- Eupithecia denotata
- Eupithecia subfuscata
- Eupithecia icterata
- Eupithecia icterata subfulvata
- Eupithecia succenturiata
- Eupithecia impurata
- Eupithecia impurata canigouata
- Eupithecia lithographata
- Eupithecia poecilata
- Eupithecia orphnata
- Eupithecia subumbrata
- Eupithecia semigraphata
- Eupithecia semigraphata nepetata
- Eupithecia santolinata
- Eupithecia lentiscata
- Eupithecia millefoliata
- 3876². Eupithecia simpliciata
- Eupithecia druentiata
- Eupithecia sardoa
- Eupithecia distinctaria
- Eupithecia distinctaria sextiata
- Eupithecia denticulata
- Eupithecia gemellata
- Eupithecia cooptata
- Eupithecia graphata
- Eupithecia graphata setaceata
- Eupithecia spissilineata
- Eupithecia indigata
- Eupithecia pimpinellata
- Eupithecia pimpinellata lantoscata
- Eupithecia pauxillaria
- Eupithecia nanata
- Eupithecia innotata
- Eupithecia unedonata
- Eupithecia abbreviata
- Eupithecia virgaureata
- Eupithecia dodoneata
- Eupithecia dodoneata austrina
- Eupithecia cocciferata
- Eupithecia massiliata
- Eupithecia pusillata
- Eupithecia pusillata graeseriata
- Eupithecia ericeata
- Eupithecia scopariata
- Eupithecia scopariata graslinaria
- Eupithecia oxycedrata
- Eupithecia rosmarinata
- Eupithecia lanceata
- Eupithecia conterminata
- Eupithecia ultimaria
- Eupithecia lariciata
- Eupithecia ochridata
- Eupithecia pernotata
- Eupithecia senorita
- Eupithecia tantillaria
- Eupithecia weissi
- Rhinoprora chloerata
- Rhinoprora rectangulata
- Rhinoprora debiliata
- Anticollix sparsata
- Horisme tersata
- Horisme sp.
- Horisme radicaria
- Horisme aemulata
- Horisme calligraphata
- Horisme aquata
- Melanthia procellata
- Melanthia alaudaria
- Chesias rufata cinereata
- Chesias rufata linogrisearia
- Chesias isabella
- Carsia sororiata
- Carsia sororiata imbutata
- Carsia lythoxylata
- Aplocera simpliciata
- Aplocera simpliciata pierretaria
- Aplocera efformata
- Aplocera efformata britonata
- Aplocera corsalta
- Aplocera plagiata terlineata
- Aplocera praeformata
- Aplocera praeformata gibeauxi
- Odezia atrata
- Odezia atrata pyrenaica
- Schistostege decussata
- Lithostege griseata
- Lithostege duponchelli
- Lithostege farinata
- Venusia cambrica
- Asthena albulata
- Asthena anseraria
- Discoloxia blomeri
- Hydrelia sylvata
- Minoa murinata amylaria
- Lobophora halterata
- Trichopteryx polycommata
- Epilobophora sabinata
- Pterapherapteryx sexalata
- Nothocasis sertata
- Acasis viretata
- Acasis appensata

Sur le site
Eupithecia inturbata Identification des chenilles
Eupithecia inturbata Lépidoptères du Poitou-Charentes
Eupithecia inturbata Identification des papillons
Eupithecia inturbata Observations archivées
Membre actif du RPAPN : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/