Idaea straminata (Borkhausen, 1794) Acidalie sobre
Membre actif du RPAPN : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/