3. Synanthedonini
- Bembecia flavida
- Bembecia hymenopteriformis
- Chamaesphecia amygdaloidis
- Chamaesphecia anthrax
- Chamaesphecia astatiformis
- Chamaesphecia chalciformis
- Chamaesphecia colpiformis
- Chamaesphecia crassicornis
- Chamaesphecia doleriformis
- Chamaesphecia hungarica
- Chamaesphecia masariformis
- Chamaesphecia schmidtiiformis
- Chamaesphecia staudingeri
- Chamaesphecia thracica
- Paysandisia archon
- Synansphecia aistleitneri
- Synansphecia borreyi
- Synansphecia doryliformis
- Synansphecia hispanica
- Synansphecia kautzi
- Synansphecia koschwitzi
- Synanthedon cruentata
- Synanthedon polaris
- Synanthedon soffneri
- Synanthedon theryi
- Synanthedon cephiformis
- Synanthedon conopiformis
- Synanthedon tipuliformis
- Synanthedon spuleri
- Synanthedon loranthi
- Synanthedon flaviventris
- Synanthedon vespiformis
- Synanthedon melliniformis
- Synanthedon formicaeformis
- Synanthedon andrenaeformis
- Synanthedon perigordensis
- Synanthedon spheciformis
- Synanthedon scoliaeformis
- Synanthedon myopaeformis
- Synanthedon typhiaeformis
- Synanthedon mesiaeformis
- Synanthedon stomoxiformis
- Synanthedon codeti
- Synanthedon culiciformis
- Bembecia ichneumoniformis
- Bembecia psoraleae
- Bembecia albanensis
- Bembecia sirphiformis
- Bembecia fibigeri
- Bembecia iberica
- Bembecia scopigera
- Bembecia himmighoffeni
- Bembecia megillaeformis
- Bembecia megillaeformis luqueti
- Bembecia uroceriformis
- Pyropteron chrysidiformis
- Synansphecia muscaeformis
- Synansphecia triannuliformis
- Pyropteron meriaeforme
- Synansphecia affinis
- Synansphecia atlantis
- Synansphecia leucomelaena
- Chamaesphecia annellata
- Chamaesphecia aerifrons
- Chamaesphecia aerifrons sardoa
- Chamaesphecia nigrifrons
- Chamaesphecia dumonti
- Chamaesphecia osmiaeformis
- Chamaesphecia ramburi
- Chamaesphecia mysiniformis
- Chamaesphecia bibioniformis
- Chamaesphecia anthraciformis
- Chamaesphecia foeniformis
- Chamaesphecia euceraeformis
- Chamaesphecia palustris
- Chamaesphecia empiformis
- Chamaesphecia tenthrediniformis
- Chamaesphecia leucopsiformis

Sur le site
Synanthedon tipuliformis Identification des chenilles
Synanthedon tipuliformis Lépidoptères du Poitou-Charentes
Synanthedon tipuliformis Identification des papillons
Synanthedon tipuliformis Observations archivées
Membre actif du RPAPN : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/